Typ                         Yta                      Hyra                               Antal

1 rum och kokv      35                        3427                                1
1 rum och kök        35-45                   3205-4179                       7
2 rum och kök        53-72                   4269-6211                       9
3 rum och kök        84-100                 6515-8104                       3
4 rum och kök       128                       10223                               1
5 rum och kök       148                       9644                                1
Garage                                              400                                   2