Typ                          Yta                           Hyra                         Antal

1 rum och kokv        27                           2503                            1
2 rum och kök         53-66                      4735-5452                    2
3 rum och kök         70-74                      5855-6348                    2
4 rum och kök         112                         8209-8276                    2