Typ                          Yta                           Hyra                         Antal

1 rum och kokv        27                           2615                            1
2 rum och kök         53-66                      4946-5696                    2
3 rum och kök         70-74                      6117-6632                    2
4 rum och kök         112                         8576-8684                    2