Om oss

Odelius Fastigheter är ett familjeföretag som äger och förvaltar fastigheter. Vi erbjuder centrala och parknära bostäder i Vänersborg med god service och hög standard. Vi har sedan start strävat efter en långsiktig förvaltning av våra fastigheter och i och med det skapar vi goda relationer till våra hyresgäster, någonting som är viktigt för att kunna erbjuda den personliga service vi utlovar.

Hur allting började – historien om Odelius fastigheter.

I början av 1960-talet var bostadsbristen och trångboddheten i Sverige skriande. Detta var innan det så kallade ”miljonprogrammet” drog igång. Det var inget ovanligt att unga familjer var tvungna att bo kvar hemma hos föräldrar och svärföräldrar eller var hänvisade till den marknad av små omoderna lägenheter som möjligen kunde finnas att hyra. Den unge byggnadssnickaren Erik Odelius var i den situationen att han och hans familj – hustrun Ingrid, sonen Sven-Erik och dottern Gunilla – bodde i en trång vindslägenhet, en etta, hos Eriks föräldrar på Kronogatan i Vänersborg. Erik, som var en sparsam och driftig ung man, löste det prekära läget genom att med hjälp av sitt sparkapital och ett banklån köpa ett flerfamiljshus på Hamngatan i Vänersborg. Redan från start var hustrun Ingrid delaktig i företaget. Vid sidan av sitt arbete som vårdbiträde på bland annat Dalbobergens sanatorium var hon ansvarig för alla administrativa göromål. Erik skötte den praktiska driften. Fyra år senare förvärvade Erik en fastighet på Skräcklegatan, som renoverades, och dit familjen Odelius året därpå flyttade. Fastigheten ingår fortfarande i vårt bestånd – se Lagern 4/Skräcklegatan 2. Fram till 1977 ägde Erik alltså endast två fastigheter. I och med köpet av Linden 10 – Residensgatan 37/Norra gatan 4 tar Erik steget upp i en högre division beträffande ekonomi och antalet lägenheter, som nu blir mångdubbelt fler.  Vid det här laget har också sonen Sven-Erik, som är utbildad byggnadsarbetare, på allvar kommit in i det praktiska arbetet i företaget och några år senare, 1982, går han också för första gången in som delägare i samband med köpet av Linden 6/Edsgatan 40. De kommande dryga 10 åren blir mycket expansiva. I egen regi byggs nya fastigheter och redan befintliga genomgår i flera fall genomgripande renoveringar och tillbyggnader, vindsvåningar byggs och hissar installeras. Ett flertal större fastigheter i Vänersborg förvärvas. Med Eriks egna ord: ”Jag såg ju att det gick bra, så varför inte öka”! I Henån på Orust bygger man och äger flerfamiljshus. Man söker sig till och med utanför landets gränser och prövar lyckan på fastighetsmarknaden i nederländska Amsterdam, ett kortvarigt äventyr där finanskrisen på 1990-talet till sist omöjliggör fortsatt ägande. Odelius fastigheter kommer dock, tack vare i grunden sunda finanser, relativt helskinnade ut ur 1990-talskrisen. Man säljer av en del fastigheter och nya köps. Byggverksamheten avvecklas. 1995 kommer dottern Gunilla, som är utbildad förskolelärare, in i företaget och får ansvar för det administrativa arbetet. Vid den här tiden tar också Sven-Erik över det fulla ansvaret för det praktiska arbetet och Erik fokuserar på den affärsmässiga delen av företagandet. Efter Eriks bortgång 2017 lever Odelius Fastigheter vidare som ett vitalt familjeföretag. En tredje generation Odelius – Lovisa & Christoffer Odelius, Sven-Eriks barn – står nu i spetsen för företaget tillsammans med Sven-Erik och Gunilla samt 4 medarbetare. Odelius Fastigheter startade som ett genuint familjeföretag för drygt 60 år sedan, och har så förblivit. Idag äger och förvaltar vi 17 fastigheter, samtliga i Vänersborgs centrum.

 

Text: Karl Bernling
Källa: Karl Bernling, ”Erik Odelius – hans liv och fastigheter. En kortfattad biografi och historik”, Vänersborgs Söners Gilles årsskrift 2019.
Senare uppgifter muntligen från Lovisa Odelius.

Kakor

På denna webbplats används endast nödvändiga och icke integritetskränkande kakor. Här hittar du mer information om kakor på webbplatsen.