Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och du kan begära att få ta del av dem.

Information om behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy ska tillhandahålla dig information om hur vi behandlar dina uppgifter i samband med besök på vår webbplats och i kontakt med oss som företag.

Odelius Fastigheter AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och vi respekterar din integritet samt värnar om de personuppgifter vi behandlar. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Intresseanmälan

Vilka personuppgifter

Sökande: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, inkomst, nuvarande sysselsättning, nuvarande hyresvärd, antal barn, antal husdjur
Medsökande: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post, inkomst, nuvarande sysselsättning,

Rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas utifrån ditt lämnade samtycke samt vårt berättigade intresse.

Lagringsperiod

Efter att kandidat till hyresobjektet är antagen raderas all information för aktuellt objekt.

Nyhetsbrev och andra utskick

Vilka personuppgifter

Namn (förnamn och efternamn), e-postadress, i vissa fall organisation.

Rättslig grund

Dina personuppgifter behandlas utifrån ditt lämnade samtycke samt vårt berättigade intresse. Vid nyhetsbrev behandlas personuppgift baserat på lämnat samtycke. Vid andra utskick anser vi att vi har berättigat intresse att marknadsföra och informera om vår verksamhet.

Lagringsperiod

Nyhetsbrev: tills du väljer att återkalla ditt samtycke.

Andra utskick: personuppgifter gallras efter genomfört utskick.

Webbplatsstatistik

Vilka personuppgifter

Webbläsare och version, operativsystem, tidpunkt för besök, anonymiserad IP-adress.

Rättslig grund

Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i samband med besök på vår webbplats för att möjliggöra analys av kundupplevelse.

Lagringsperiod

Besöksloggar raderas efter 30 antal dagar.

Se information om hur kakor används på vår webbplats.

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig. När du kontaktar oss (via e-post, brev eller telefon), anmäler dig till nyhetsbrev, eller fyller i kontakt-/intresseformulär.

Vem delar vi personuppgifter med?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med samarbetspartners och tjänsteleverantörer:

  • Brevo, hantering av nyhetsbrev
  • Hogia, hantering av våra hyresgäster

Vi strävar efter att ha de flesta av våra leverantörer inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till leverantörer utanför EU ska dessa vara kompatibla med EU:s lagstiftning.

Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande begäran av myndighet.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Lagringsperioder för personuppgifter är beroende på olika faktorer: ändamålet, vår relation och eventuella rättsliga skyldigheter.

Dina rättigheter

I samband med att vi behandlar dina personuppgifter har du ett antal rättigheter:

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att veta vilka uppgifter vi har om dig, varför vi har dem, och till vem vi delar med oss.
  • Rätt till rättelse: Om vi har felaktiga uppgifter kan du begära att vi ändrar dem.
  • Rätt till radering och begränsning: Du kan (i vissa fall) begära att vi raderar eller begränsar din personuppgifter under en viss tid.
  • Rätt till att invända: Du har (i vissa fall) möjlighet att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. För uppgifter där du lämnat med samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka samtycke.
  • Rätt till dataportabilitet: De personuppgifter vi har med ditt samtycke eller via avtal har du rätt att få överförda till annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Vår personuppgiftsansvarig

Har du frågor eller har synpunkter gällande personuppgifter är du välkommen att kontakta vår personuppgiftsansvarig:

Odelius Fastigheter AB
Kungsgatan 9, Vänersborg
0521 – 656 15
info@odeliusfastighet.se

Har du invändningar eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Om vi genomför ändringar gällande behandling av dina personuppgifter kommer vi att informera dig om detta uppdatera denna policy på vår webbplats.

Uppdaterades senast: 2023-09-01

Kakor

På denna webbplats används endast nödvändiga och icke integritetskränkande kakor. Här hittar du mer information om kakor på webbplatsen.